Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
sobota, 19.1.2008

Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidenc s področja vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji


Na podlagi 19. člena Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02) minister, pristojen za delo izdaja

PRAVILNIK
o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidenc s področja vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja podrobnejšo vsebino in način vodenja evidenc s področja vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poklic oziroma dejavnost) v Republiki Sloveniji.

2. člen

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vodi naslednje evidence:

1. Evidenco reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki se deli na naslednje sezname:
a) Seznam 1 – poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva univerzitetna ali visokošolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo vsaj tri leta;
b) Seznam 2 a – poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva višješolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo manj kot tri leta;
c) Seznam 2 b – poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva spričevalo;
d) Seznam 2 c – poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva potrdilo o kompetentnosti;
e) Seznam 3 – poklici oziroma dejavnosti, kjer kandidat nima možnosti izbire med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti;
f) Seznam 4 – dejavnosti za opravljanje katerih se zahteva splošno znanje, znanje s področja gospodarskega poslovanja ali poklicno znanje, sposobnosti ter poklicne izkušnje;
g) Seznam 5 – poklici oziroma dejavnosti, ki jih urejajo področne direktive.
2. Evidenco reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti v EU
3. Evidenco o vlogah in imetnikih odločb o priznanih kvalifikacijah
4. Evidenco o tožbah zoper izdane odločbe.

II. EVIDENCA REGULIRANIH POKLICEV OZIROMA REGULIRANIH POKLICNIH DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

3. člen

V Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji se vodijo tisti poklici oziroma dejavnosti, ki jih na podlagi predloga za vpis ministrstvu posreduje ministrstvo, pristojno za reguliranje posameznega poklica oziroma dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).

Pristojno ministrstvo v predlogu za vpis predloži naslednje podatke:
– zakon oziroma podzakonski akt, s katerim je poklic oziroma dejavnost regulirana,
– natančen opis poklica oziroma dejavnosti iz predpisa (naziv, pogoji in druge zahteve za dostop in opravljanje poklica oziroma dejavnosti),
– o zbornici ali drugem organu, ki sodeluje v postopku priprave pisnega mnenja v skladu z zakonom.

4. člen

Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji je javna in je objavljena na spletnih straneh ministrstva.

III. EVIDENCA REGULIRANIH POKLICEV OZIROMA REGULIRANIH POKLICNIH DEJAVNOSTI V EU

5. člen

Ko ministrstvo pridobi podatke o poklicih oziroma dejavnostih v EU, jih sproti vključuje v Evidenco reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v EU.

Evidenca iz prejšnjega odstavka je javna in se v informativne namene objavi ter dopolnjuje na spletnih straneh ministrstva.

IV. EVIDENCA O VLOGAH IN IMETNIKIH ODLOČB O PRIZNANIH KVALIFIKACIJAH

6. člen

Evidenca o vlogah in imetnikih odločb o priznanih kvalifikacijah vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vloge,
– ime in priimek kandidata, naslov prebivališča, državljanstvo,
– poklic oziroma dejavnost,
– datum vložitve prošnje,
– datum predložitve popolne vloge,
– pristojno ministrstvo,
– datum posredovanja popolne vloge na pristojno ministrstvo,
– datum prejema pisnega mnenja,
– datum izdaje odločbe,
– zaporedno številko odločbe.

V. EVIDENCA O TOŽBAH ZOPER IZDANE ODLOČBE

7. člen

Evidenca o tožbah zoper dokončne odločbe vsebuje:
– zaporedno številko vložene tožbe,
– zaporedno številko spisa,
– ime in priimek kandidate tožnika, naslov prebivališča, državljanstvo,
– poklic oziroma dejavnost, ki je predmet spora,
– sodno odločbo, izdano v upravnem sporu.

VI. POSREDOVANJE PODATKOV IZ EVIDENC

8. člen

Posamezni podatki iz evidenc se lahko posredujejo pristojnim organom v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen

Na podlagi podatkov iz 3. člena tega pravilnika ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Evidenco reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji najkasneje do 1. maja 2004, kasnejše spremembe in dopolnitve navedene evidence pa se objavljajo v skladu z določbo 4. člena tega pravilnika.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 017-01-011/04-002

Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

EVA 2004-2611-0004

dr. Vlado Dimovski l. r.
    Minister
    za delo, družino
    in socialne zadeve