Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
sobota, 19.1.2008

Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov (Uradni list RS št. 50/1999)


PRAVILNIK
o vodenju razvida poklicnih športnikov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določa postopek vpisa v razvid poklicnih športnikov in izbrisa iz razvida poklicnih športnikov (v nadaljnjem besedilu: razvid) ter oblika razvida.

2. člen

Razvid vodi ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Razvid je javna knjiga.

II. POSTOPEK VPISA V RAZVID IN IZBRISA IZ RAZVIDA

3. člen

Postopek vpisa v razvid in izbrisa iz razvida se vodi po določbah zakona, ki ureja upravni postopek.

1. Postopek vpisa v razvid

4. člen

Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži vlagatelj pri ministrstvu.

Predlog za vpis se vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.

Vlagatelj predloga za vpis pridobi status poklicnega športnika z dnem vpisa v razvid.

5. člen

Vlagatelj mora predlogu za vpis v razvid priložiti:
– dokazilo, da je dopolnil starost petnajst let,
– potrdilo, da je aktiven športnik,
– potrdilo, da je član nacionalne športne zveze,
– potrdilo, da ima stalno oziroma začasno bivališče v Republiki Sloveniji.

6. člen

Dokazilo, da je dopolnil starost petnajst let, je izpisek iz rojstne matične knjige.

Potrdilo, da je aktiven športnik, izda pristojna nacionalna panožna športna zveza.

Potrdilo, da je član nacionalne športne zveze, izda pristojna nacionalna panožna športna zveza.

Potrdilo o stalnem oziroma začasnem bivališču ne sme biti starejše od 30 dni.

7. člen

Če predlog za vpis ni popoln, ministrstvo pozove vlagatelja, da ga v 30 dneh popravi ali dopolni.

Če pomanjkljivosti v določenem roku niso odpravljene, se šteje, kot da predlog ni bil vložen, vložena dokumentacija pa se vrne vlagatelju.

8. člen

Če vlagatelj predloga za vpis izpolnjuje pogoje za vpis v razvid, izda minister, pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister) odločbo o vpisu v razvid.

Vpis v razvid se opravi, ko je odločba dokončna.

2. Postopek izbrisa iz razvida

9. člen

Poklicni športnik se izbriše iz razvida na svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo ugotovi:
– da ne izpolnjuje pogojev iz 35. člena zakona o športu,
– da mu je s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja dejavnosti v športu.

Poklicni športnik se izbriše iz razvida, če pristojna nacionalna panožna športna zveza ali Olimpijski komite Slovenije ugotovita in obvestita ministrstvo, da poklicni športnik ne ravna v skladu z mednarodnimi pravili in pravili nacionalne panožne športne zveze ter v skladu z normami športne etike in morale.

Minister izda odločbo o izbrisu najkasneje v 30 dneh potem, ko je znan razlog za izbris oziroma ko je poklicni športnik podal predlog za izbris iz razvida.

Izrek odločbe o izbrisu iz razvida se najkasneje v sedmih dneh po dokončnosti odločbe objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBLIKA RAZVIDA

10. člen

Razvid se vodi v glavni knjigi poklicnih športnikov (v nadaljnjem besedilu: glavna knjiga).

Glavna knjiga se vodi kot centralna informatizirana baza ministrstva tako, da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v razvid.

11. člen

V glavni knjigi se podatki vpišejo v naslednje rubrike:
– oseba vpisa,
– športna panoga,
– razno.

12. člen

V rubriko o osebi vpisa se vpišejo naslednji osebni podatki:
– številka in datum vpisa;
– ime in priimek, rojstni podatki ter bivališče poklicnega športnika,
– spol,
– številka in datum izbrisa iz razvida,
– razlogi za izbris iz razvida.

13. člen

Pri razvidu se vodi zbirka listin za vsako osebo vpisa, označena s številko vpisa.

14. člen

V razvid se vpisujejo spremembe podatkov.

Potrdilo, da je aktiven športnik, in potrdilo, da je član nacionalne športne zveze mora poklicni športnik predložiti vsako leto za naslednje koledarsko leto.

Poklicni športnik mora sporočiti spremembe podatkov, vpisanih v razvid, v 30 dneh od njihovega nastanka.

IV. KONČNA DOLOČBA

15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 621-6/99

Ljubljana, dne 15. junija 1999.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport


Priloga 1: Predlog za vpis razvid poklicnih športnikov