Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
sobota, 19.1.2008

Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev (Uradni list RS št. 50/1999)


PRAVILNIK
o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določa postopek vpisa v razvid zasebnih športnih delavcev in izbrisa iz razvida zasebnih športnih delavcev (v nadaljnjem besedilu: razvid) ter oblika razvida.

2. člen

Razvid vodi ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Razvid je javna knjiga.

II. POSTOPEK VPISA V RAZVID IN IZBRISA IZ RAZVIDA

3. člen

Postopek vpisa v razvid in izbrisa iz razvida se vodi po določbah zakona, ki ureja upravni postopek.

1. Postopek vpisa v razvid

4. člen

Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga vlagatelj vloži pri ministrstvu.

Predlog za vpis se vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.

Vlagatelj predloga za vpis pridobi status zasebnega športnega delavca z dnem vpisa v razvid.

5. člen

Vlagatelj mora predlogu za vpis v razvid priložiti:
– dokazilo, da ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za opravljanje športne dejavnosti,
– licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je predpisana,
– potrdilo, da mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati športne dejavnosti,
– potrdilo o stalnem bivališču,
– potrdilo, da obvlada slovenski jezik.

6. člen

Dokazilo o izobrazbi je javna listina (spričevalo, diploma ali potrdilo) v izvirniku ali overjeni kopiji.

Dokazilo o usposobljenosti je spričevalo, diploma ali potrdilo v izvirniku ali overjeni kopiji. Listine izdajo nosilci usposabljanja, ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za šport.

Potrdilo o licenci je potrdilo, ki ga izda Olimpijski komite Slovenije.

Potrdilo, da vlagatelj, ki ni državljan Republike Slovenije, obvlada slovenski jezik, je potrdilo o znanju slovenskega jezika, ki je javna listina.

Potrdilo o stalnem bivališču in potrdilo, da vlagatelju ni prepovedano opravljanje dejavnosti, ne sme biti starejše od 30 dni.

7. člen

Če predlog za vpis ni popoln, ministrstvo pozove vlagatelja, da ga v 30 dneh popravi ali dopolni.

Če pomanjkljivosti v določenem roku niso odpravljene, se šteje, kot da predlog ni bil vložen, vložena dokumentacija pa se vrne vlagatelju.

8. člen

Če vlagatelj izpolnjuje pogoje za vpis v razvid, izda minister, pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister) odločbo o vpisu v razvid.

pis v razvid se opravi, ko je odločba dokončna.

2. Postopek izbrisa iz razvida

9. člen

Zasebni športni delavec se izbriše iz razvida na svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo ugotovi:
– da ne izpolnjuje pogojev iz 34. člena zakona o športu,
– da mu je s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja dejavnosti.

Zasebni športni delavec se izbriše iz razvida, če pristojna nacionalna panožna športna zveza ali Olimpijski komite 
Slovenije ugotovita in obvestita ministrstvo, da zasebni športni delavec ne ravna v skladu z mednarodnimi pravili in pravili nacionalne športne zveze ter v skladu z normami športne etike in morale.

Minister izda odločbo o izbrisu najkasneje v 30 dneh potem, ko je znan razlog za izbris, oziroma ko je zasebni športni delavec podal predlog za izbris iz razvida.

Izrek odločbe o izbrisu iz razvida se najkasneje v sedmih dneh po dokončnosti odločbe objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBLIKA RAZVIDA

10. člen

Razvid se vodi v glavni knjigi zasebnih športnih delavcev (v nadaljnjem besedilu: glavna knjiga).

Glavna knjiga se vodi kot centralna informatizirana baza ministrstva tako, da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v razvid.

11. člen

V glavni knjigi se podatki vpišejo v naslednje rubrike:
– oseba vpisa,
– strokovna izobrazba ali usposobljenost,
– področje športne dejavnosti,
– razno.

12. člen

V rubriko o osebi vpisa se vpišejo naslednji podatki:
– številka in datum vpisa,
– ime in priimek, rojstni podatki ter bivališče zasebnega športnega delavca,
– spol,
– številka in datum izbrisa iz razvida,
– razlogi za izbris iz razvida.

V razvidu se posebej vodijo zasebni športni delavci, ki niso državljani Republike Slovenije.

13. člen

Pri razvidu se vodi zbirka listin za vsako osebo vpisa, označena s številko vpisa.

14. člen

V razvid se vpisujejo spremembe podatkov.

Potrdilo o podaljšanju licence mora zasebni športni delavec predložiti najkasneje v enem mesecu po podaljšanju le-te.

Zasebni športni delavec mora sporočiti spremembe podatkov, vpisanih v razvid, v 30 dneh od njihovega nastanka.

Če spremeni področje športne dejavnosti, je treba pred vpisom spremembe ugotoviti, ali zasebni športni delavec izpolnjuje pogoje za opravljanje novo vpisane športne dejavnosti.

IV. KONČNA DOLOČBA

15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 621-7/99

Ljubljana, dne 15. junija 1999.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport


Priloga 1: Predlog za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev