Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
ponedeljek, 25.2.2008

Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi področnih direktiv (Ur.l. RS 107/2005)


Za izvrševanje Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02) minister, pristojen za delo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi področnih direktiv

1. člen

V Pravilniku o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi področnih direktiv (Uradni list RS, št. 41/04) se v naslovu črta oznaka »*« in opomba pod črto, ki se glasi:

»* Ta pravilnik povzema vsebino naslednjih Direktiv Sveta: 93/16/EGS, 77/452/EGS, 77/453/EGS, 78/686/EGS, 78/687/EGS, 80/154/EGS, 80/155/EGS, 78/1026/EGS, 78/1027/EGS, 85/433/EGS, 85/432/EGS, 85/384/EGS.«.

2. člen

Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:

(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 93/16/EGS z dne 5. aprila 1993 o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi (UL L št. 165 z dne 7. 7. 1993, str. 1), Direktivo Sveta 77/452/EGS z dne 27. junija 1977 o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah medicinskih sester za splošno zdravstveno nego, vključno z ukrepi, ki omogočajo učinkovito uresničevanje pravice do ustanavljanja in prostega opravljanja storitev (UL L št. 176 z dne 15. 7. 1977, str. 1), Direktivo Sveta 77/453/EGS z dne 27. junija 1977 o usklajevanju določb zakonov in drugih predpisov o dejavnosti medicinskih sester za splošno zdravstveno nego (UL L št. 176 z dne 15. 7. 1977, str. 8), Direktivo Sveta 78/686/EGS z dne 25. julija 1978 o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah zobozdravnikov in o ukrepih za olajšanje uresničevanja pravice do ustanavljanja podjetij in pravice do zagotavljanja storitev (UL L št. 233 z dne 24. 8. 1978, str. 1), Direktivo Sveta 78/687/EGS z dne 25. julija 1978 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o zobozdravniški dejavnosti (UL L št. 233 z dne 24. 8. 1978, str. 10), Direktivo Sveta 80/154/EGS z dne 21. 1. 1980 o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah v babištvu in o ukrepih za učinkovito uresničevanje pravice ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (UL L št. 33 z dne 11. 2. 1980, str. 1), Direktivo Sveta 80/155/EGS z dne 21. januarja 1980 o usklajevanju določb zakonov in drugih predpisov v zvezi z registracijo in opravljanjem dejavnosti babic (UL L št. 33 z dne 11. 2. 1980, str. 8), Direktivo Sveta 78/1026/EGS z dne 18. decembra 1978 o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah v veterinarski medicini, vključno z ukrepi za olajšanje učinkovitega uresničevanja pravice do ustanavljanja in prostega opravljanja storitev (UL L št. 362 z dne 23. 12. 1978, str. 1), Direktivo Sveta 78/1027/EGS z dne 18. decembra 1978 o usklajevanju določb zakonov in drugih predpisov o dejavnosti veterinarjev (UL L št. 362 z dne 23. 12. 1978, str. 7), Direktivo Sveta 85/433/EGS z dne 16. septembra 1985 o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah iz farmacije, vključno z ukrepi za učinkovito uresničevanje pravice do ustanavljanja za nekatere farmacevtske dejavnosti (UL L št. 253 z dne 24. 9. 1985, str. 37), Direktivo Sveta 85/432/EGS z dne 16. septembra 1985 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov v zvezi z nekaterimi dejavnostmi na področju farmacije (UL L št. 253 z dne 24. 9. 1985, str. 34) in Direktivo Sveta 85/384/EGS z dne 10. junija 1985 o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah v arhitekturi, skupaj z ukrepi za učinkovito uresničevanje pravice do ustanavljanja podjetij in svobode opravljanja storitev (UL L št. 223 z dne 21. 8. 1985, str. 15) natančneje določa postopke in dokazila za odločanje o priznavanju kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije in tretjih držav, s katerimi je Evropska unija sklenila sporazume o vzajemnem priznavanju kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: državljani držav članic EU) za opravljanje poklicev oziroma dejavnosti, ki jih urejajo navedene področne direktive Evropskih skupnosti.

3. člen

V 12. členu se črta drugi odstavek.

4. člen

Priloga 1 se nadomesti s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 01701-53/2005/2

Ljubljana, dne 13. oktobra 2005

EVA 2005-2611-0109

 


mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve