Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
sreda, 9.4.2008

ZAČETNO PRIPOZNAVANJE NALOŽBENIH NEPREMIČNIN

Začetno pripoznavanje naložbenih nepremičnin

 

Ob začetnem pripoznanju vrednotimo naložbeno nepremičnino po nabavni vrednosti ali po pošteni vrednosti, odvisno od načina pridobitve.

 

A.)  Nakup

 

Nabavna vrednost v primeru nakupa naložbene nepremičnine

+

Nakupna cena

+

Stroški, ki jih lahko neposredno pripišemo naložbi:

Pravne storitve

Davki do prenosa nepremičnin

Drugi stroški posla (npr. stroški nepremičninskih agencij)

 

Zgled: Nakup naložbene nepremičnine

Podjetje kupi nepremičnino za 10.000 d.e. (zgradba znaša 7.000 d.e., zemljišče pa 3.000 d.e.) Nepremičninska agencija je zaračunala provizijo v višini 200 d.e., pravnik pa je izstavil račun za 100 d.e. Podjetje ve[1], da bo nepremičnino uporabljalo za oddajanje v najem, zato jo razvrsti kot naložbeno nepremičnino. 

 

 

Zgradba

(70 % celotne kupnine)

Zemljišče

(30 % celotne kupnine)

SKUPAJ

Nakupna cena

7.000

3.000

10.000

Stroški, ki jih lahko neposredno pripišemo naložbi:

 

 

 

Pravne storitve

70

30

100

Davki do prenosa nepremičnin

0

0

0

Drugi stroški posla (npr. stroški nepremičninskih agencij)

140

60

200

Nabavna vrednost

7.210

3.090

10.300

 

Knjiženje po modelu nabavne vrednosti:

Konto

Opis

V breme

V dobro

010

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti - zgradbe

7.210

 

010

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti - zemljišče

3.090

 

220

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

 

10.300

 

Knjiženje po modelu poštene vrednosti:

Konto

Opis

V breme

V dobro

011

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti

10.300

 

220

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

 

10.300

 

B.)  Lastna gradnja

 

V zvezi z lastno gradnjo naložbenih nepremičnin velja opozoriti, da se do dokončanja ali razvijanja uporablja SRS 1. Na dan dokončanja ali razvijanja zgradbe pa se v primeru, da se bo nepremičnina uporabljala kot naložbena, uporablja SRS 6.

 

 

Nabavna vrednost v primeru gradnje naložbene nepremičnine (v duhu SRS 1)

+

Stroški v zvezi z nepremičnino (neposredni in posredni)

+

Stroški izposojanja za zgraditev

+

Stroški usposobitve za uporabo

 

Zgled: Lastna zgraditev naložbene nepremičnine

Podjetje je gradilo nepremičnino. Stroški izgradnje nepremičnine so znašali 100.000 d.e., vrednost zemljišča pa 30.000 d.e. Na kontu 630 imajo v zvezi s to nepremičnino evidentiranih 130.000 d.e. V podjetju so se odločili, da bodo dali nepremičnino v poslovni najem.

 

Knjiženje po modelu nabavne vrednosti:

Konto

Opis

V breme

V dobro

630

Proizvodi v lastnem skladišču

 

130.000

010

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti - zgradbe

100.000

 

010

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti - zemljišče

30.000

 

 

Knjiženje po modelu poštene vrednosti:

a.)    Poštena vrednost nepremičnine je enaka knjigovodski vrednosti nepremičnine

 

Konto

Opis

V breme

V dobro

630

Proizvodi v lastnem skladišču

 

130.000

011

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti

130.000

 

 

b.)    Poštena vrednost nepremičnine je za 10.000 d.e. višja od knjigovodske vrednosti nepremičnine

 

Konto

Opis

V breme

V dobro

630

Proizvodi v lastnem skladišču

 

130.000

011

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti

140.000

 

780

Finančni prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti

 

10.000

 

c.)    Poštena vrednost nepremičnine je za 10.000 d.e. nižja od knjigovodske vrednosti nepremičnine

 

Konto

Opis

V breme

V dobro

630

Proizvodi v lastnem skladišču

 

130.000

011

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti

120.000

 

752

Odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po modelu poštene vrednosti

10.000

 

 

C.)  Finančni najem

 

Naložbeno nepremičnino vrednotimo po pošteni vrednost ALI po sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Upošteva se manjšo vrednost. Enak znesek se pripozna kot obveznost. V tem primeru bomo knjižili na konto 011 in konto 984 (dolgoročni dolgovi iz finančnega najema).

 

 

D.)  Pridobljena z zamenjavo drugega nedenarnega ali delno denarnega in delno nedenarnega sredstva

 

Naložbeno nepremičnino ovrednotimo po pošteni vrednosti. Če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti se upošteva knjigovodska vrednost danega sredstva. V tem primeru bomo knjižili na konto 011, proti postavka pa bo zmanjšanje ustreznega sredstva.

 

E.)   Pridobljena z državno podporo ali donacijo

 

Naložbeno nepremičnino vrednotimo po nabavni vrednosti. Če te ne moremo zanesljivo določiti pa po pošteni vrednosti. V tem primeru bomo knjižili na konto 010 (oz. 011, če nabavna vrednost ni znana), proti postavka pa bo konto 966 (prejete državne podpore) ali 967 (prejete donacije).

 

 Avtorica članka: mag. Blatnik Katja[1] Lahko bi jo evidentirali kot blago za prodajo (konto 660) in bi prenos na konto naložbenih nepremičnin opravili, ko bi določili namen uporabe.