Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
torek, 6.1.2009

Pojasnilo 1 k SRS 3 – oslabitev finančnih naložb (Uradni list RS št. 126/2008)

Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde (2006) (Uradni list RS, št. 118/05 in 10/06 – popr.) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 22. decembra 2008 sprejel

P O J A S N I L O   1
k SRS 3 – oslabitev finančnih naložb

1. Po SRS 3.25 je treba na vsak dan bilance stanja oceniti, ali obstaja kak nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti finančne naložbe ali skupine finančnih naložb. Če tak dokaz obstaja, je treba finančno naložbo prevrednotiti zaradi oslabitve. Izgube zaradi oslabitve nastanejo, in zaradi tega je treba naložbo prevrednotiti, če obstajajo objektivni dokazi o oslabitvi zaradi dogodka (dogodkov) po začetnem pripoznanju finančne naložbe, ki vpliva(jo) na ocenjene prihodnje denarne tokove finančne naložbe ali skupin finančnih naložb, ki jih je možno zanesljivo oceniti.
2. Poštena vrednost finančne naložbe je njena objavljena vrednost na delujočem trgu vrednostnih papirjev. Izjemne razmere niso razlog za opredelitev, da je trg vrednostih papirjev nedelujoč.
3. Šteje se, da praviloma obstajajo objektivni dokazi o oslabitvi finančne naložbe zaradi posledic izjemnih razmer v primerih, ko je odstotek zmanjšanja poštene vrednosti finančne naložbe v obdobju od dneva pripoznanja do bilančnega presečnega dne večji od relativne spremembe slovenskega borznega indeksa SBI 20 oziroma uradno objavljenega indeksa drugega delujočega trga finančnih inštrumentov v istem obdobju.
4. Šteje se, da obstajajo objektivni razlogi, da podjetje opravi preizkus za ocenitev oslabitve finančne naložbe v kapitalski inštrument, ki ni izmerjen po pošteni vrednosti, če je knjigovodska vrednost take finančne naložbe na bilančni presečni dan za več kot 20% večja od sorazmernega dela knjigovodske vrednosti celotnega kapitala tistega podjetja, v katerem ima podjetje naložbo na ta dan.
5. V primerih iz 3. in 4. točke in v vseh tistih primerih, ko obstajajo drugi nepristranski in objektivni dokazi, da podjetje ne bo moglo nadomestiti nabavne vrednosti finančne naložbe, je treba take finančne naložbe oslabiti.
6. Podjetje mora sprejeti ustrezno računovodsko usmeritev za ugotavljanje oslabitve finančnih naložb ter jo dosledno uporabljati in razkriti v računovodskem poročilu.
7. V računovodskem poročilu mora podjetje razkriti način in znesek pripoznanja oslabitev, znesek zmanjšanja presežka iz prevrednotenja ter znesek negativnega presežka iz prevrednotenje za vse finančne naložbe.
8. V vseh tistih primerih, ko ima podjetje negativni presežek iz prevrednotenja finančnih naložb, ki vsebinsko pomeni še ne pripoznano izgubo v izkazu poslovnega izida, je priporočljivo, da podjetje v tej velikosti ne razporeja bilančnega dobička.
9. Slovenski inštitut za revizijo priporoča družbam, ki računovodijo po mednarodnih standardih računovodskega poročanja, da to pojasnilo upoštevajo v največji možni meri, v okviru izbranih računovodskih usmeritev, sprejetih v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
To pojasnilo začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenija, uporabljati pa se začne pri sestavitvi računovodskega poročila za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2008 ali kasneje.

Št. 07/08

Ljubljana, dne 22. decembra 2008

dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

oglasno sporočilo