Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
četrtek, 16.4.2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ-B) (Uradni list RS št. 28/2009)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. marca 2009.

Št. 003-02-3/2009-23

Ljubljana, dne 8. aprila 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV (ZPIZVZ-B)

1. člen

V Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– do vdovske pokojnine,«.
Dosedanja četrta do osma alineja postanejo peta do deveta alineja.
Dosedanja deveta alineja, ki postane deseta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– do letnega dodatka,«.
Dosedanja deseta in enajsta alineja postaneta enajsta in dvanajsta alineja.

2. člen

V prvem odstavku 5. člena se za besedilom »pridobijo pravico do« dodata besedi »vdovske ter«.
V drugem odstavku se besedilo »dodatka za rekreacijo upokojencev« nadomesti z besedama »letnega dodatka«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vdovi oziroma vdovcu se lahko poleg starostne ali invalidske pokojnine, priznane po tem zakonu ali Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) izplačuje tudi del vdovske pokojnine, ki mu gre po pokojnem uživalcu pravic po tem zakonu oziroma po pokojnem zavarovancu ali uživalcu pravic po ZPIZ-1, vendar največ v višini in obsegu, določenem v ZPIZ-1.«.

3. člen

V prvem odstavku 15. člena se za besedama »invalidska pokojnina« doda vejico in besedo »vdovska«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Del vdovske pokojnine se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 172-06/09-1/13

Ljubljana, dne 31. marca 2009

EPA 203-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik