Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
četrtek, 3.9.2009

Obdavčitev dohodkov poslancev Evropskega parlamenta – izvajanje predpisov

Pojasnilo DURS, št. 423-1/2009, 24. 8. 2009


V tem pojasnilu je pojasnjena davčna obravnava dohodkov poslancev Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: poslanci EP) z vidika predpisov Skupnosti in nacionalne davčne zakonodaje ter posebnosti v zvezi z vključitvijo poslancev EP v obvezno zdravstveno zavarovanje, v sistem obveznega zavarovanja za PIZ, starševsko varstvo ter za primer brezposelnosti.


Pri pojasnilih glede obdavčitve dohodkov poslancev EP je upoštevano pojasnilo Ministrstva za finance, štev. 423-76/2008 z dne 2. 6. 2009. V zvezi z vključitvijo poslancev EP v obvezno socialno zavarovanje pa so upoštevana pojasnila pristojnih ministrstev.


Določba 9. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 UPB) določa, da se glede položaja poslancev, pridobitve in prenehanja mandata, nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami, poslanske imunitete, materialnih in drugih pogojev za delo poslanca, pravice poslanca po prenehanju mandata ter omejitev in obveznosti, vezanih na funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, uporabljajo določbe predpisov Evropske unije. Za vprašanja, ki s predpisi Evropske unije niso urejena, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o poslancih in določbe drugih zakonov, ki veljajo za poslance Državnega zbora.


Glede na navedeno določbo in glede na to, da Statut poslancev Evropskega parlamenta (2005/684/ES, Euratom; v nadaljevanju: Statut), ki je bil sprejet s Sklepom Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 (Uradni list L 262, 07/10/2005), ureja pravico poslancev EP do plače in drugih dohodkov, imajo novoizvoljeni poslanci EP iz Slovenije od julija 2009 dalje plače in druge dohodke izplačane v skladu s Statutom.1. Obdavčevanje dohodkov poslancev EP po predpisih Skupnosti


V skladu z določbo prvega odstavka 12. člena Statuta se od teh dohodkov plačuje davek Skupnosti, in sicer v skladu s pogoji, določenimi na osnovi 13. člena Protokola* o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti. V skladu z določbo tretjega, četrtega in petega odstavka 12. člena Statuta lahko država članica navedene dohodke obdavči v skladu z nacionalno zakonodajo, če pri tem ne pride do dvojne obdavčitve; navedeni dohodki pa se lahko upoštevajo pri določitvi davčne stopnje za druge dohodke. Navedena davčna obravnava velja v skladu z določbami petega odstavka 12. člena Statuta tudi za začasna nadomestila ter starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine. Za določene ugodnosti, vključno s povračili stroškov in prispevki v prostovoljni pokojninski sklad, je v skladu s šestim odstavkom 12. člena Statuta določeno, da niso obdavčljivi.2. Obdavčevanje dohodkov poslancev EP po nacionalni zakonodaji


V veljavnem Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) obdavčitev dohodkov poslancev EP ni posebej urejena. Ker gre za rezidente Slovenije in njihove dohodke iz delovnega razmerja, dosežene v tujini, se v zvezi z določitvijo davčne obravnave navedenih dohodkov uporabljajo splošne določbe o obdavčitvi rezidentov in njihovih dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih rezidenti dosežejo v tujini.


Dohodki iz delovnega razmerja, ki jih rezidenti dosežejo v tujini, se v celoti vključijo v davčno osnovo v Sloveniji (določba prvega odstavka 5. člena ZDoh-2), pri tem pa se uporabi metoda odprave dvojne obdavčitve, po kateri se pri izračunu davčne obveznosti v Sloveniji kot odbitek davka upošteva davek, plačan v tujini (določbe IX. poglavja ZDoh-2: Odprava dvojnega obdavčevanja dohodka rezidenta z virom izven Slovenije).
Navedeno pomeni, da morajo poslanci EP obravnavane dohodke napovedati v Sloveniji in plačati razliko v dohodnini, če je davek, odmerjen od teh dohodkov na ravni Skupnosti nižji kot dohodnina, odmerjena od teh dohodkov v Sloveniji**.3. Vključitev poslancev EP v obvezno zdravstveno zavarovanje


Iz pojasnila Ministrstva za zdravje št. 1800-4/2009-7 z dne 29. 7. 2009 izhaja, da poslanci EP od dohodkov, ki jih prejmejo za opravljanje svoje funkcije, po slovenskih predpisih o zdravstvenem zavarovanju ne plačujejo obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje.


Kot pojasnjuje Ministrstvo za zdravje upoštevaje pravila glede obveznega zdravstvenega zavarovanja za poslance EP velja, da:

  • samo parlamentarno nadomestilo ni podvrženo prispevkom za zdravstveno zavarovanje,
  • imajo krito osnovno zdravstveno zavarovanje, ki jim omogoča povrnitev stroškov zdravstvene oskrbe v skladu s posebej določenimi pravili, za kar pa jim ni treba plačati prispevka,
  • imajo možnost dodatnega zdravstvenega zavarovanja.


4. Vključitev poslancev EP v sistem obveznega zavarovanja za PIZ, starševsko varstvo ter za primer brezposelnosti


Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 1032-12/2009 z dne 17. 8. 2009 v skladu z veljavnimi predpisi o obveznem socialnem zavarovanju v Sloveniji ni zakonske podlage, ki bi omogočila vključitev poslancev Evropskega parlamenta v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo ter zavarovanja za primer brezposelnosti, niti taka vključitev ni potrebna, saj so poslanci v ta namen že zavarovani na podlagi Statuta poslancev EP in drugih aktov EU. Navedeni Statut namreč ureja pravico poslancev EP do nadomestila (plače), začasnega nadomestila po izteku mandata (nadomestilo za primer brezposelnosti), do nadomestila za primer invalidnosti in do starostne pokojnine. Statut prav tako ureja pravico družinskih članom poslanca ali nekdanjega poslanca do vdovske ali družinske pokojnine. V ta namen se plača davek Skupnosti v skladu s pogoji, ki so bili določeni na podlagi člena 13 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti. Vsa plačila za prej navedene dajatve se krijejo neposredno iz proračuna EU.


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sklepoma opozarja na člen 25 Statuta poslancev EP, ki določa, da se tisti poslanci, ki so pred začetkom veljavnosti Statuta (torej pred letošnjimi evropskimi volitvami) že bili poslanci v Parlamentu in so bili vanj ponovno izvoljeni, lahko glede nadomestila, začasnega nadomestila in pokojnine odločijo za nacionalno ureditev za celotno obdobje opravljanja funkcije, torej tudi še v naprej. V tem primeru zgolj za te poslance, pod pogojem, da se za to opcijo izrecno odločijo, še naprej velja dosedanja ureditev in so posledično (še naprej) vključeni v nacionalno socialno zavarovanje.

 

 

* Uredba o ratifikaciji Sporazuma o izvajanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS – MP, št. 14/05; objava v Uradni listu RS, št. 74/05), Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (UL C 321 E, 29.12.2006, 12006E/PRO/36; Uradni list C 115, 09/05/2008, 12008M/PRO/07 – Prečiščena različica).


** Obrazec za napoved za odmero akontacije od navedenih dohodkov je na voljo na:

http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/
dohodek_iz_zaposlitve/napoved_za_odmero_akontacije_dohodnine_od_dohodka_iz_
zaposlitve_dohodek_iz_delovnega_razmerja_pokojnine/.