Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
četrtek, 7.10.2010

PRAVILNIK o stopnjah običajnega odpisa blaga – kala (tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe), ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave papirja ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar papirja, kartonov in d

  
Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09), tretje alineje 17. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 123/08), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 in 15. členom Pravilnika o delovanju Združenja papirne in papirno predelovalne industrije je Upravni odbor Združenja papirne in papirno predelovalne industrije na 10. seji dne 8. 7. 2009 sprejel
 
PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa blaga – kala (tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe), ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave papirja ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar papirja, kartonov in drugih izdelkov iz papirja v proizvodnji, skladišču in med transportom
 
Uradni list RS, št.:
§   57/09 (24.07.2009; veljavnost od 25.07.2009; uporaba od 25.07.2009).
 
Datum veljavnosti besedila:
od 25.07.2009 naprej
Datum uporabe besedila:
od 25.07.2009 naprej
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina odpisa (kalo, tehnološki dodatek, razsip, poškodba, okvara, itd.), ki se v dejavnosti proizvodnje in predelave papirja šteje za običajno in predstavlja redni strošek poslovanja, od njega pa se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
 
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in predelave papirja in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD): 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24 in 17.29.
 
3. člen
Tehnološki dodatek oziroma primanjkljaj je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave in je izguba, ki nastane kot posledica izvajanja faz priprave in procesa posameznih tehnoloških postopkov pri proizvodnji papirja, kartona in nadaljnje predelave v izdelke iz papirja in kartona. Višina tehnološkega dodatka je opredeljena v internih aktih ali v delovnih nalogih podjetij, sicer pa je vezana na stopnje opredeljene v 6. členu tega pravilnika.
Okvara je uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih ali estetskih lastnosti blaga.
Poškodba, izguba ali uničenje blaga nastane pri manipulaciji z izdelki, polizdelki in materialom (celuloza, papir, karton, plošče, barve ...) med transportom in skladiščenjem.
 
4. člen
Tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe blaga, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave, skladiščenja in transporta se ugotavlja:
– na osnovi izdelane tehnološke obdelave naročila in tehnične dokumentacije,
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri transportu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
 
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja (tehnološki dodatek/izmet, poškodba in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (izmet, poškodba in okvara) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
 
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
 
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja, uveljavljenih tehnoloških postopkih procesa proizvodnje ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot normalen odpis blaga (primankljaj, poškodba in okvara) šteje odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti v določeni obračunski dobi prodanega blaga po naslednjih stopnjah:
SUROVINE
 
Surovine v trdnem agregatnem stanju
 
v balah ali rolah               3%
v vrečah                           3%
v razsutem stanju            4%
v sodih ali kontejnarjih     4%
 
Surovine v tekočem agregatnem stanju
 
v sodih                              2%
v silosih                             3%
v kontejnarjih                    4%

Surovine v plinastem agregatnem stanju
 
v jeklenkah                       5%
Les                                    3%
Drug nabavljen material    2%

EMBALAŽA
 
Kartonska in papirna embalaža                                                                          3%
Lesena embalaža                                                                                               3,50%
Etikete, signature                                                                                               4%
Plastična embalaža (folije, hoboki, vedra, doze, plastenke, tulci, vreče)             3%
Ostala embalaža                                                                                                 3%

POLIZDELKI, KONČNI IZDELKI
 
Končni izdelki, razen:       3% 
papir v zvitkih                   4% 
papir v rolah                     4% 
Polizdelki                          4%  
Končni embalirani izdelki  2%
Trgovsko blago                2,50%.
 
III. KONČNI DOLOČBI
 
7. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.
 
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.