Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
torek, 2.10.2007

Odločba sveta z dne 7. novembra 2006 (2006/774/ES)


ODLOČBA SVETA

z dne 7. novembra 2006

o dovoljenju za nekatere države članice, da uporabljajo nižjo stopnjo DDV za nekatere delovno
intenzivne storitve v skladu s postopkom iz člena 28(6) Direktive 77/388/EGS

(2006/774/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (1) (v nadaljnjem besedilu „Direktiva“), in zlasti člena 28(6) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet lahko na predlog Komisije soglasno dovoli državi članici, ki je za to zaprosila v skladu s postopkom in pod pogoji iz Direktive 77/388/EGS, da uporablja nižje stopnje DDV za nekatere delovno intenzivne storitve.

(2) Zadevne storitve morajo na eni strani izpolnjevati pogoje iz Direktive in biti naštete v Prilogi K k navedeni direktivi.

(3) V skladu z Odločbo Sveta 2000/185/ES z dne 28. februarja 2000 o dovoljenju za nekatere države članice, da uporabljajo nižjo stopnjo DDV za nekatere delovno intenzivne storitve v skladu s postopkom iz člena 28(6) Direktive 77/388/EGS (2) so Belgija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Združeno kraljestvo (samo za otok Man) lahko do 31. decembra 2005 uporabljale nižjo stopnjo DDV za delovno intenzivne storitve, za katere so vložile prošnjo.

(4) Direktiva Sveta 2006/18/ES (3) spreminja Direktivo v zvezi z uporabo nižjih stopenj davka na dodano vrednost z namenom, da se podaljša obdobje njihove uporabe do 31. decembra 2010, da se državam članicam, ki želijo prvič koristiti predvideno možnost, ter državam članicam, ki želijo spremeniti seznam storitev, za katere so se v preteklosti uporabljali ukrepi, ki jih predvideva Direktiva, omogoči, da Komisiji predložijo prošnjo za znižanje stopenj DDV.

(5) Da bi državam članicam, ki jim je bilo izdano dovoljenje z Odločbo 2000/185/ES, omogočili nadaljnjo uporabo te nižje stopnje do 31. decembra 2010, in iz razlogov pravne jasnosti, bi bilo treba za države članice, ki niso spremenile svoje prvotne prošnje, vsebino Odločbe 2000/185/ES vključiti v to odločbo.

(6) V skladu z določbami Direktive je Grčija, ki ji je bila že z Odločbo 2000/185/ES dovoljena uporaba nižje stopnje za dve kategoriji iz Priloge K, vložila novo prošnjo za razširitev področja uporabe prejšnjega dovoljenja. Grčiji bi bilo torej treba v tej odločbi ponovno dovoliti uporabo nižje stopnje v skladu z novo prošnjo.

(1) UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/69/ES (UL L 221, 12.8.2006, str. 9).
(2) UL L 59, 4.3.2000, str. 10. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/161/ES (UL L 52, 21.2.2004, str. 62).
(3) UL L 51, 22.2.2006, str. 12.

(7) Češka, Ciper, Latvija, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Finska so vložile prošnje za uporabo nižje stopnje DDV za določene delovno intenzivne storitve ob upoštevanju postopka in v skladu s pogoji iz Direktive.

(8) Poleg tega so Češka, Madžarska, Poljska in Grčija vložile prošnjo za pridobitev dovoljenja za izjemno uporabo nižje stopnje za storitve, ki sodijo v tri kategorije v Prilogi K. V primerih vseh štirih držav članic ima lahko znižanje stopnje v tretji od izbranih kategorij zgolj neznaten ekonomski učinek.

(9) Da bi zadevne države članice lahko še naprej uporabljale nižje stopnje za določene delovno intenzivne storitve, ki so bile določene z Odločbo 2000/185/ES, bi bilo to odločbo treba uporabljati od 1. januarja 2006.

(10) Ta odločba ne bo vplivala na lastna sredstva Evropskih skupnosti iz naslova DDV – SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V skladu s prvim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Belgiji v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeči dve storitvi, ki sta našteti tudi v točkah 1 in 2 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) manjša popravila:

— koles,
— čevljev in usnjenih izdelkov, ter
— oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo);

(b) obnova in popravila zasebnih stanovanj, starejših od pet let, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve.

Člen 2

V skladu s prvim in četrtim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Češki v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeče tri storitve, ki so naštete tudi v točkah 2, 3 in 4 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(b) čiščenje oken in čiščenje zasebnih stanovanj;

(c) storitve domačega varstva (na primer pomoč na domu ter nega otrok, starejših oseb, bolnikov ali prizadetih oseb).

Člen 3

V skladu s prvim in četrtim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Grčiji v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeče tri storitve, ki so naštete tudi v točkah 1, 2 in 4 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) manjša popravila:

— koles,
— čevljev in usnjenih izdelkov, ter
— oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo);

(b) obnova in popravila zasebnih stanovanj, ki niso bila zgrajena nedavno, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(c) storitve domačega varstva (na primer pomoč na domu ter nega otrok, starejših oseb, bolnikov ali prizadetih oseb).

Člen 4

V skladu s prvim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Španiji v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeči dve storitvi, ki sta našteti tudi v točkah 2 in 5 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) zidarska dela za obnovo zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(b) friziranje.

Člen 5

V skladu s prvim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Franciji v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeče tri storitve, ki so naštete tudi v točkah 2, 3 in 4 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, dokončanih pred več kot dvema letoma, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(b) storitve domačega varstva (na primer pomoč na domu ter nega otrok, starejših oseb, bolnikov ali prizadetih oseb);

(c) čiščenje oken in čiščenje zasebnih stanovanj.

Člen 6

V skladu s prvim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Italiji v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeči dve storitvi, ki sta našteti tudi v točkah 2 in 4 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(b) storitve domačega varstva (na primer pomoč na domu ter nega otrok, starejših oseb, bolnikov ali prizadetih oseb).

Člen 7

V skladu s prvim in četrtim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Cipru v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeči dve storitvi, ki sta našteti tudi v točkah 2 in 5 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(b) friziranje.

Člen 8

V skladu s prvim in četrtim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Latviji v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeči dve storitvi, ki sta našteti tudi v točkah 2 in 5 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(b) friziranje.

Člen 9

V skladu s prvim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Luksemburgu v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeče tri storitve, ki so naštete tudi v točkah 1, 3 in 5 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) manjša popravila:

— koles,
— čevljev in usnjenih izdelkov, ter
— oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo);

(b) friziranje;

(c) čiščenje oken in čiščenje zasebnih stanovanj.

Člen 10

V skladu s prvim in četrtim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Madžarski v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeče tri storitve, ki so naštete tudi v točkah 1, 2 in 4 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) manjša popravila:

— koles,
— čevljev in usnjenih izdelkov, ter
— oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo);

(b) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(c) storitve domačega varstva (na primer pomoč na domu ter nega otrok, starejših oseb, bolnikov ali prizadetih oseb).

Člen 11

V skladu s prvim in četrtim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Malti v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeči dve storitvi, ki sta našteti tudi v točkah 1 in 4 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) manjša popravila:

— koles,
— čevljev in usnjenih izdelkov, ter
— oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo);

(b) storitve domačega varstva (na primer pomoč na domu ter nega otrok, starejših oseb, bolnikov ali prizadetih oseb).

Člen 12

V skladu s prvim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Nizozemski v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeče tri storitve, ki so naštete tudi v točkah 1, 2 in 5 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) manjša popravila:

— koles,
— čevljev in usnjenih izdelkov, ter
— oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo);

(b) friziranje;

(c) pleskarska ter gipsarska dela za obnovo in popravilo zasebnih stanovanj, starejših od petnajst let, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve.

Člen 13

V skladu s prvim in četrtim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Poljski v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeče tri storitve, ki so naštete tudi v točkah 1, 2 in 5 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) manjša popravila:

— koles,
— čevljev in usnjenih izdelkov, ter
— oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo);

(b) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(c) friziranje.

Člen 14

V skladu s prvim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Portugalski v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeči dve storitvi, ki sta našteti tudi v točkah 2 in 4 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve;

(b) storitve domačega varstva (na primer pomoč na domu ter nega otrok, starejših oseb, bolnikov ali prizadetih oseb).

Člen 15

V skladu s prvim in četrtim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 za obnovo in popravilo zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve, iz točke 2 Priloge K k omenjeni direktivi dovoli uporaba nižje stopnje.

Člen 16

V skladu s prvim in četrtim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Finski v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 dovoli uporaba nižje stopnje za sledeči dve storitvi, ki sta našteti tudi v točkah 1 in 5 Priloge K k omenjeni direktivi:

(a) manjša popravila:

— koles,
— čevljev in usnjenih izdelkov, ter
— oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo);

(b) friziranje.

Člen 17

V skladu s prvim pododstavkom člena 28(6) Direktive 77/388/EGS se Združenemu kraljestvu v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 za obnovo in popravilo zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve, iz točke 2 Priloge K k omenjeni direktivi dovoli uporaba nižje stopnje, vendar samo za otok Man.

Člen 18

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010.

Člen 19

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Republiko Finsko in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 7. novembra 2006

Za Svet
Predsednik
E. HEINÄLUOMA


oglasno sporočilo