Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
torek, 12.2.2008

Predlog zakona o sprembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

EVA: 2008-3111-0002
Številka: 00714-2/2008/8
Ljubljana, 31.01.2008
PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE
L J U B L J A N AVlada Republike Slovenije je na 156. redni seji dne 31.01.2008 določila besedilo:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU,

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju obravnava po nujnem postopku. Predlog zakona določa uskladitev plač v javnem sektorju od 1. januarja 2008 naprej. Glede na izjemno pomembnost uskladitve plač za pravice posameznikov bi njegovo ne sprejetje imelo težko popravljive posledice za delovanje države. Zato Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru predlaga, da predlog zakona sprejme na februarski seji, da bi se plače za mesec februar, skupaj s poračunom za mesec januar, lahko obračunale z uporabo dogovorjene izhodiščne plače in plačne lestvice.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- dr. Gregor Virant, minister za javno upravo,
- mag. Roman Rep, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo,
- mag. Igor Klinar, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo.


mag. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

PRILOGA: 1ČISTOPIS
EVA: 2008-3111-0002

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU – NUJNI POSTOPEK
I. UVOD


1. Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev zakona

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo) je bil sprejet v letu 2002 ter spremenjen in dopolnjen v letih 2003, 2004, 2005, 2006 in 2007. Doslej se je na njegovi podlagi plačni sistem uvedel za direktorje v javnem sektorju (plačna skupina B), s 1. januarjem 2008 pa tudi za vse funkcionarje (plačna skupina A). Poleg tega je Vlada Republike Slovenije s stavkovnim odborom reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 25.1.2008 podpisala Sporazum v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, s katerim je bila določena uskladitev plač od 1. januarja 2008, ki jih je v skladu s sporazumom potrebno urediti z zakonom.


2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga sprememb in dopolnitev zakona

Poglavitna rešitev predlagane novele je usklajevanje plač od 1. januarja 2008 naprej tako, da povečuje izhodiščno plačo za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred za 3,4%, prav tako pa za enak odstotek tudi plačne razrede iz plačne lestvice (priloga 1 tega zakona). Glede ciljev in načel predlagana novela ne odstopa od temeljnega zakona.


3. Uskladitev z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vlada Republike Slovenije je podpisala Sporazum v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Vlada Republike Slovenije je v postopku usklajevanja sprememb in dopolnitev tega zakona sindikalni strani predlagala tudi nekatere druge spremembe v zvezi s plačnim sistemom javnih uslužbencev, vendar je sindikalna stran takšno usklajevanje zavrnila. Zato Vlada Republike Slovenije v zvezi s plačnim sistemom javnih uslužbencev predlaga zgolj člen, ki ureja usklajevanje plač.


4. Razlogi za sprejem zakona po nujnem postopku

Zakon določa uskladitev plač v javnem sektorju od 1. januarja 2008 naprej. Glede na izjemno pomembnost uskladitve plač za pravice posameznikov bi njegovo nesprejetje imelo težko popravljive posledice za delovanje države. Zato Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru predlaga, da predlog zakona sprejme na februarski (morda tudi izredni) seji, da bi se plače za mesec februar, skupaj s poračunom za mesec januar, lahko obračunale z uporabo dogovorjene izhodiščne plače in plačne lestvice.5. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva

Glede na to, da je bila s sporazumom med vlado in stavkovnim odborom reprezentativnih sindikatov javnega sektorja dogovorjena počasnejša dinamika (v letu 2008 bo izvedena le prva četrtina odpravljanja plačnih nesorazmerij in sicer od 1. maja 2008 dalje), so iz tega naslova predvideni prihranki v državnem proračunu. Za 3,4 % povečanje izhodiščne plače oziroma osnovnih plač od januarja 2008 (razlika med načrtovano in doseženo stopnjo rasti cen december 2007 v primerjavi z decembrom 2006) pa v državnem proračunu za leto 2008 na postavkah za plače in transferje javnim zavodom niso rezervirane pravice porabe v zadostni višini, saj ob pripravi proračunov za leti 2008 in 2009 makroekonomske napovedi niso predvidevale tako visoke rasti cen.

Ocenjujemo, da bo v državnem proračunu in drugih blagajnah javnega financiranja za leto 2008 treba za realizacijo sporazuma med vlado in stavkovnim odborom reprezentativnih sindikatov javnega sektorja povečati pravice porabe za plače in transferje javnim zavodom v višini okoli 40 mio evrov. Primanjkljaj, ki bo nastal v državnem proračunu, bo vlada pokrila v okviru svojih pristojnosti za prerazporejanje pravic porabe, skladno z zakonom o izvrševanju proračuna. Finančne posledice, ki bodo nastale v drugih blagajnah javnega financiranja, bo potrebno pokriti znotraj finančnih načrtov teh blagajn.6. Primerjalno pravna ureditev v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije

Primerjalno pravna ureditev je bila prikazana v okviru sprejemanja osnovnega zakona. Rešitve v predlagani noveli so take narave, da te primerjave vsebinsko ne spreminjajo. Ker gre za uskladitev plač, primerjava ni mogoča in ni potrebna.

Navedene spremembe niso povezane s pravno ureditvijo Evropske unije.


7. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju ne bo imel drugih posledic. Navedene spremembe tudi v ničemer ne nasprotujejo pravni ureditvi Evropske unije.II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA

V Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju so predlagane naslednje spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo): 

1. člen

(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred od 1. januarja 2008 poveča za 3,4 odstotka in znaša 243,84 eurov. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2008.

(2) Plačna lestvica iz priloge 1 tega zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2008 povišajo za 3,4 odstotka. Funkcionarji ter ravnatelji, direktorji in tajniki v javnem sektorju so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2008.

(3) Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot priloga 1 tega zakona.

2. člen

V prilogi 3 se v točki b) šifra sekretarja državnega sveta »A010205« nadomesti s šifro »A020205«, v tabeli pa se doda funkcija »predsednik državnega sveta« pod šifro »A020201« in se uvrsti v 64. plačni razred.

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Priloga 1:

Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2008Priloga 3: Uvrstitev funkcij v plačne razrede


b) Plačni razredi funkcij zakonodajne oblasti – A2

Funkcije v plačni podskupini A2 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 54. do 65. plačnega razreda:

Šifra funkcije Funkcija Plačni razred
A020201predsednik državnega sveta64
A020205 sekretar državnega sveta54III. OBRAZLOŽITEV:


K 1. členu
S 1. členom se določa uskladitev plač od 1. januarja 2008 dalje


K 2. členu
Z 2. členom se popravlja šifra funkcije sekretarja državnega sveta, poleg tega pa se dodaja tudi funkcija predsednika državnega sveta, kar izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča RS.


K 3. členu
S 3. členom se določa veljavnost tega zakona in njegova objava v Uradnem listu Republike Slovenije.IV. PRILOGI, KI SE SPREMINJATA:

Priloga 1

Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2007

Plačni razred Osnovna plača (v €) Plačni razred Osnovna plača (v €)
1 441,82 34 1611,93
2 459,50 35 1676,41
3 477,87 36 1743,47
4 496,99 37 1813,21
5 516,87 38 1885,74
6 537,55 39 1961,17
7 559,04 40 2039,62
8 581,40 41 2121,20
9 604,67 42 2206,04
10 628,85 43 2294,29
11 654,00 44 2386,06
12 680,17 45 2481,50
13 707,37 46 2580,76
14 735,67 47 2683,99
15 765,10 48 2791,35
16 795,69 49 2903,01
17 827,53 50 3019,13
18 860,63 51 3139,89
19 895,05 52 3265,49
20 930,85 53 3396,10
21 968,09 54 3531,95
22 1006,81 55 3673,23
23 1047,08 56 3820,15
24 1088,97 57 3972,97
25 1132,52 58 4131,88
26 1177,83 59 4297,16
27 1224,94 60 4469,04
28 1273,94 61 4647,80
29 1324,90 62 4833,71
30 1377,89 63 5027,07
31 1433,01 64 5228,15
32 1490,33 65 5437,28
33 1549,93


Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2007

Plačni razred Osnovna plača (v €) Plačni razred Osnovna plača (v €)
1 447,56 34 1632,89
2 465,47 35 1698,20
3 484,08 36 1766,14
4 503,45 37 1836,78
5 523,59 38 1910,25
6 544,54 39 1986,67
7 566,31 40 2066,14
8 588,96 41 2148,78
9 612,53 42 2234,72
10 637,03 43 2324,12
11 662,50 44 2417,08
12 689,01 45 2513,76
13 716,57 46 2614,31
14 745,23 47 2718,88
15 775,05 48 2827,64
16 806,03 49 2940,75
17 838,29 50 3058,38
18 871,82 51 3180,71
19 906,69 52 3307,94
20 942,95 53 3440,25
21 980,68 54 3577,87
22 1019,90 55 3720,98
23 1060,69 56 3869,81
24 1103,13 57 4024,62
25 1147,24 58 4185,59
26 1193,14 59 4353,02
27 1240,86 60 4527,14
28 1290,50 61 4708,22
29 1342,12 62 4896,55
30 1395,80 63 5092,42
31 1451,64 64 5296,12
32 1509,70 65 5507,96
33 1570,08


Priloga 3: Uvrstitev funkcij v plačne razrede

b) Plačni razredi funkcij zakonodajne oblasti – A2

Funkcije v plačni podskupini A2 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 54. do 65. plačnega razreda:

Šifra funkcije Funkcija Plačni razred
A020101 predsednik državnega zbora 65
A020105 podpredsednik državnega zbora 62
A020110 poslanec evropskega parlamenta 62
A020120 poslanec 55–62
A020107 generalni sekretar državnega zbora 60
A010205 Sekretar državnega sveta 54
oglasno sporočilo