Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
torek, 26.2.2008

Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti


Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in petega odstavka 5. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 102/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti

1. člen

(splošna določba)

(1) Ta uredba določa obrtne dejavnosti in obrti podobne dejavnosti.

(2) Ta uredba določa tudi obrtne dejavnosti, za opravljanje katerih je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost.

(3) S to uredbo se določajo tudi storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev zaradi zaokrožitve ali dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.

2. člen

(dejavnosti)

Dejavnosti, ki se v skladu z značilnostmi, opredeljenimi v 5. členu Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 102/07), lahko opravljajo kot obrtne dejavnosti ali obrti podobne dejavnosti, so v tej uredbi določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni podrazredov iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07).

3. člen

(obrtne dejavnosti)

(1) Obrtne dejavnosti in ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, so:

Šifra Dejavnost Minimalna poklicna
    usposobljenost
10.110 Proizvodnja mesa, razen Nacionalna poklicna
  perutninskega kvalifikacija –
    predelovalec mesa in
    mesnin; nacionalna
    poklicna
    kvalifikacija –
    predelovalec mesa
10.120 Proizvodnja perutninskega Nacionalna poklicna
  mesa kvalifikacija –
    predelovalec mesa in
    mesnin; nacionalna
    poklicna
    kvalifikacija –
    predelovalec mesa
10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov Nacionalna poklicna
    kvalifikacija –
    predelovalec mesa in
    mesnin; nacionalna
    poklicna
    kvalifikacija –
    predelovalec mesa
16.230 Stavbno mizarstvo in Srednja poklicna
  tesarstvo ustrezne smeri
24.510 Litje železa Nacionalna poklicna
    kvalifikacija – livar
24.520 Litje jekla Nacionalna poklicna
    kvalifikacija – livar
24.530 Litje lahkih kovin Nacionalna poklicna
    kvalifikacija – livar
24.540 Litje drugih neželeznih kovin Nacionalna poklicna
    kvalifikacija – livar
25.110 Proizvodnja kovinskih Srednja poklicna
  konstrukcij in njihovih delov ustrezne smeri
25.210 Proizvodnja radiatorjev in Srednja poklicna
  kotlov za centralno ogrevanje ustrezne smeri
25.290 Proizvodnja drugih kovinskih Srednja poklicna
  rezervoarjev in cistern ustrezne smeri
25.300 Proizvodnja parnih kotlov, Srednja strokovna
  razen kotlov za centralno ustrezne smeri
  ogrevanje  
  Sem spada:  
  - proizvodnja kotlov za vodno  
  paro ali druge pare  
  - proizvodnja pomožnih naprav  
  parnih postrojev:  
  - kondenzatorjev, grelnikov  
  napajalne vode,  
  pregrevalnikov, zbiralnikov  
  in hranilnikov pare  
  - proizvodnja delov za parne  
  kotle  
25.611 Prekrivanje kovin s kovino Srednja poklicna
    ustrezne smeri
25.619 Druga površinska in toplotna Srednja poklicna
  obdelava kovin ustrezne smeri
26.600 Proizvodnja sevalnih, Srednja strokovna
  elektromedicinskih in ustrezne smeri
  elektroterapevtskih naprav  
  Sem spada:  
  - proizvodnja medicinskih  
  laserskih naprav  
  - proizvodnja endoskopskih  
  naprav in opreme  
  - proizvodnja naprav za  
  steriliziranje mleka in hrane  
  s sevanjem  
  - proizvodnja  
  spodbujevalnikov srčnega  
  utripa (pacemakerjev) in  
  slušnih pripomočkov  
27.110 Proizvodnja elektromotorjev, Srednja strokovna
  generatorjev in ustrezne smeri
  transformatorjev  
27.120 Proizvodnja naprav za Srednja strokovna
  distribucijo in krmiljenje ustrezne smeri
  elektrike  
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal Srednja strokovna
  in drugih naprav za ožičenje ustrezne smeri
27.400 Proizvodnja naprav in opreme Srednja poklicna
  za razsvetljavo ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - proizvodnja svetlobnih  
  znakov in napisov  
  – proizvodnja opreme za  
  razsvetljavo za prometna  
  sredstva (npr. avtomobile,  
  vodna plovila in zrakoplove)  
27.900 Proizvodnja drugih Srednja strokovna
  električnih naprav ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - proizvodnja električnih  
  naprav za odpiranje in  
  zapiranje vrat  
  - proizvodnja različnih  
  električnih zvočnih ali  
  vizualnih naprav za  
  signalizacijo, kot so zvonci,  
  sirene, signalne plošče,  
  elektronske napisne plošče  
  - proizvodnja  
  elektromagnetov, tudi  
  elektromagnetnih in  
  trajnomagnetnih zapor,  
  pritrdil, zavor, sklopk,  
  vpenjal ali dvigalnih glav  
  - proizvodnja električnih  
  izolatorjev in izolirnih  
  fitingov, razen delov iz  
  stekla ali keramike  
  - proizvodnja ogljikovih ali  
  grafitnih elektrod  
  - proizvodnja različnih  
  električnih strojev in  
  naprav, kot so pospeševalniki  
  delcev, generatorji signalov,  
  naprave za elektrovarjenje,  
  elektrolizo, elektroforezo,  
  proizvodnja ultrazvočnih  
  čistilnih naprav (razen  
  laboratorijskih)  
  - proizvodnja omejevalnikov  
  prenapetosti (za visoke  
  napetosti), avtomatskih  
  izklopnih stikal  
  - proizvodnja ionizatorjev  
  zraka  
28.110 Proizvodnja motorjev in Srednja strokovna
  turbin, razen za letala in ustrezne smeri
  motorna vozila  
  Sem spada:  
  – proizvodnja batnih motorjev  
  z notranjim zgorevanjem  
  (razen motorjev za  
  zrakoplove, avtomobile in  
  motocikle):  
  - ladijskih motorjev  
  - proizvodnja delov za  
  motorje z notranjim  
  zgorevanjem: batov, batnih  
  obročkov, uplinjačev,  
  sesalnih in izpušnih ventilov  
  ipd.  
  - proizvodnja motorjev z  
  notranjim zgorevanjem za  
  industrijsko uporabo  
28.210 Proizvodnja peči in Srednja poklicna
  gorilnikov ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - proizvodnja električnih  
  fiksnih naprav za ogrevanje  
  prostora, električnih  
  grelnikov za plavalne bazene  
  - proizvodnja neindustrijskih  
  neelektričnih fiksnih naprav  
  za ogrevanje, npr. za sončno,  
  parno, oljno ogrevanje in  
  podobne ogrevalne naprave  
  - proizvodnja neindustrijskih  
  električnih in drugih peči in  
  neelektričnih peči za  
  ogrevanje prostora  
28.220 Proizvodnja dvigalnih in Srednja strokovna
  transportnih naprav ustrezne smeri
  Sem spada:  
  proizvodnja naprav za  
  dviganje, prekladanje,  
  nakladanje, razkladanje na  
  ročni ali motorni pogon:  
  - škripcev, vitlov, dvigalk  
  - derikov, žerjavov, dvižnih  
  okvirjev, mostnih  
  transporterjev  
  - transportnih vozičkov in  
  viličarjev z lastnim pogonom  
  ali brez njega, kakršne  
  uporabljajo v tovarnah  
  - mehanskih manipulatorjev,  
  viličarjev in industrijskih  
  robotov, posebej  
  skonstruiranih za dviganje,  
  prestavljanje, nakladanje ali  
  razkladanje  
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in Srednja poklicna
  naprav ustrezne smeri
28.250 Proizvodnja hladilnih in Srednja strokovna
  prezračevalnih naprav, razen ustrezne smeri
  za gospodinjstva  
28.290 Proizvodnja drugih strojev in Srednja poklicna
  naprav za splošne namene ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - proizvodnja hladilnih  
  stolpov in podobnih naprav za  
  hlajenje s kroženjem vode  
  - proizvodnja libel, merilnih  
  trakov in podobnih naprav,  
  preciznega mehanskega orodja  
  (razen optičnega)  
  - proizvodnja delov za stroje  
  za splošno rabo  
  - proizvodnja toplotnih  
  izmenjevalnikov  
28.410 Proizvodnja strojev za Srednja poklicna
  oblikovanje in obdelavo kovin ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - proizvodnja večfunkcijskih  
  polavtomatskih strojev za  
  obdelavo kovin (obdelovalnih  
  centrov)  
  - proizvodnja stružnic,  
  vrtalnih in rezkalnih strojev  
  za obdelavo kovin  
  - proizvodnja izrezovalnih,  
  izsekovalnih strojev za  
  obdelavo kovin  
  - proizvodnja vlečnih klopi  
  in strojev za obdelavo žice  
  - proizvodnja strojev in  
  kladiv za kovanje, tudi v  
  utopah, stiskalnic, tudi  
  hidravličnih  
  – proizvodnja delov za stroje  
  za preoblikovanje in obdelavo  
  kovin  
28.490 Proizvodnja drugih Srednja poklicna
  obdelovalnih strojev ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - proizvodnja strojev za  
  obdelovanje lesa, trde gume,  
  trde plastike, stekla, kamna  
  ali drugih materialov razen  
  kovin, tudi z ultrazvokom,  
  laserjem, s plazmo, z  
  magnetnimi impulzi in  
  elektroerozijo  
  - proizvodnja vpenjalnih  
  naprav za obdelovance ter  
  orodja in posebnih naprav za  
  obdelovalne stroje  
  - proizvodnja strojev za  
  drobljenje in stiskanje  
  materialov razen kovin  
  - proizvodnja fiksnih strojev  
  za spenjanje, zbijanje,  
  lepljenje ali drugo spajanje  
  lesa, plastike in drugih  
  nekovinskih materialov  
28.910 Proizvodnja metalurških Srednja poklicna
  strojev ustrezne smeri
28.920 Proizvodnja rudarskih in Srednja poklicna
  gradbenih strojev ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - proizvodnja mešalnikov za  
  beton in malto  
  - proizvodnja strojev za  
  zemeljska dela:  
  - bagrov, buldožerjev,  
  plugov, separatorjev,  
  ravnalnikov, skreperjev,  
  strojnih žlic, žličnih  
  nakladalnikov ipd.  
  - proizvodnja plugov za  
  buldožerje in žlic za  
  nakladalnike  
28.930 Proizvodnja strojev za Srednja poklicna
  živilsko in tobačno ustrezne smeri
  industrijo  
28.940 Proizvodnja strojev za Srednja poklicna
  tekstilno, oblačilno in ustrezne smeri
  usnjarsko industrijo  
28.950 Proizvodnja strojev za Srednja strokovna
  industrijo papirja in kartona ustrezne smeri
29.310 Proizvodnja električne in Srednja poklicna
  elektronske opreme za motorna ustrezne smeri
  vozila  
29.320 Proizvodnja drugih delov in Srednja poklicna
  opreme za motorna vozila ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - proizvodnja sedežev za  
  motorna vozila  
32.500 Proizvodnja medicinskih Srednja strokovna
  instrumentov, naprav in ustrezne smeri
  pripomočkov  
  Sem spada:  
  - proizvodnja injekcijskih  
  brizgalk, medicinskih igel,  
  katetrov, kanil, zrcal, plošč  
  in vezi za kosti ipd.  
  - proizvodnja mehanskih  
  terapevtskih pripomočkov,  
  masažnih naprav, pripomočkov  
  za psihološko testiranje, za  
  ozonsko terapijo, za terapijo  
  s kisikom, za umetno  
  ventilacijo  
  - proizvodnja ortopedskih in  
  protetičnih pripomočkov:  
  - bergel, ortopedskih pasov  
  in suspenzorjev, opornic,  
  umetnih vezi in drugih  
  umetnih delov telesa,  
  ortopedske obutve  
  - proizvodnja medicinskih  
  termometrov  
  - proizvodnja stekel za  
  očala, kontaktnih leč,  
  zaščitnih in sončnih očal ter  
  očal za korekturo vida  
  - proizvodnja medicinskega,  
  stomatološkega in  
  veterinarskega pohištva  
  operacijskih miz, bolniških  
  postelj z mehanskimi dodatki,  
  stomatoloških stolov z  
  mehanskimi dodatki  
  – popravila in vzdrževanje  
  proizvodov iz tega podrazreda  
33.120 Popravila strojev in naprav Srednja poklicna
    ustrezne smeri
33.130 Popravila elektronskih in Srednja strokovna
  optičnih naprav ustrezne smeri
33.140 Popravila električnih naprav Srednja strokovna
    ustrezne smeri
33.200 Montaža industrijskih strojev Srednja poklicna
  in naprav ustrezne smeri
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih Srednja strokovna
  odpadkov ustrezne smeri
  – zbiranje odpadnih olj,  
  baterij, odpadnih kemikalij  
  ipd.  
41.200 Gradnja stanovanjskih in Srednja strokovna
  nestanovanjskih stavb ustrezne smeri
42.110 Gradnja cest Srednja strokovna
    ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - gradnja cest in drugih  
  prometnih površin za cestni  
  promet  
42.130 Gradnja mostov in predorov Srednja strokovna
    ustrezne smeri
42.210 Gradnja objektov oskrbne Srednja strokovna
  infrastrukture za tekočine in ustrezne smeri
  pline  
42.220 Gradnja objektov oskrbne Srednja strokovna
  infrastrukture za elektriko ustrezne smeri
  in telekomunikacije  
42.990 Gradnja drugih objektov nizke Srednja strokovna
  gradnje ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - gradnja športnih objektov,  
  razen stavb:  
  - stadionov, aren, plavalnih  
  bazenov, teniških igrišč,  
  igrišč za golf ipd.  
43.210 Inštaliranje električnih Srednja strokovna
  napeljav in naprav ustrezne smeri
43.220 Inštaliranje vodovodnih, Srednja strokovna
  plinskih in ogrevalnih ustrezne smeri
  napeljav in naprav  
43.910 Postavljanje ostrešij in Srednja poklicna
  krovska dela ustrezne smeri
43.990 Druga specializirana gradbena Srednja poklicna
  dela ustrezne smeri
45.200 Vzdrževanje in popravila Srednja strokovna
  motornih vozil ustrezne smeri
45.400 Trgovina, vzdrževanje in Srednja strokovna
  popravila motornih koles; ustrezne smeri
  trgovina z njihovimi deli in  
  opremo  
  Sem spada:  
  - popravila in vzdrževanje  
  motornih koles  
47.781 Trgovina na drobno v Srednja strokovna
  specializiranih prodajalnah z ustrezne smeri
  očali  
  Sem spada:  
  - dejavnost optikov  
  - montaža in vstavljanje leč  
  v okvirje očal ipd.  
  - popravilo očal  
71.200 Tehnično preizkušanje in Srednja strokovna
  analiziranje ustrezne smeri
  Sem spada:  
  – merjenje in analitično  
  testiranje kemičnih,  
  mehanskih in drugih lastnosti  
  materialov in izdelkov z  
  različnimi postopki:  
  - merjenje čistoče vode ali  
  zraka, merjenje  
  radioaktivnosti ipd.; analiza  
  možnih polutantov, kot npr.  
  dima, odpadnih vod  
81.220 Drugo čiščenje stavb, Srednja strokovna
  industrijskih naprav in ustrezne smeri
  opreme  
  Sem spada:  
  - specializirano čiščenje  
  stavb, npr.:  
  - čiščenje dimnikov in  
  kurišč, štedilnikov, kaminov,  
  ognjišč, bojlerjev,  
  ventilacijskih cevi in  
  odsesalnikov ipd.  
95.110 Popravila in vzdrževanje Nacionalna poklicna
  računalnikov in perifernih kvalifikacija –
  enot vzdrževalec
    računalniške strojne
    opreme; nacionalna
    poklicna
    kvalifikacija –
    strokovni sodelavec
    za računalniške
    sisteme in omrežja
95.120 Popravila komunikacijskih Srednja poklicna
  naprav ustrezne smeri
95.210 Popravila elektronskih naprav Srednja poklicna
  za široko rabo ustrezne smeri
95.220 Popravila gospodinjskih in Srednja poklicna
  hišnih naprav in opreme ustrezne smeri
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih Nacionalna poklicna
  čistilnic kvalifikacija –
    vzdrževalec tekstilij
96.021 Frizerska dejavnost Srednja poklicna
    ustrezne smeri
96.022 Kozmetična in pedikerska Srednja strokovna
  dejavnost ustrezne smeri
96.090 Druge storitvene dejavnosti, Srednja strokovna
  drugje nerazvrščene ustrezne smeri
  Sem spada:  
  - tetoviranje, piercing ipd.  
 

(2) Obrtne dejavnosti, za katere ni potrebna ustrezna poklicna usposobljenost in za katere ni potrebno pridobiti obrtnega dovoljenja, so:

Šifra Dejavnost
01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
  gomoljnic
  Sem spada:
  - pridelovanje semena vrtnin, razen semena pese
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
  Sem spada:
  - pridelovanje okrasnih rastlin
  - pridelovanje semena okrasnih rastlin
  - proizvodnja rezanega cvetja, zelenja in popkov
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
  Sem spada:
  - pridelovanje semen jagodičja in drugega sadja
01.300 Razmnoževanje rastlin
  Sem spada:
  - vzgoja sadik
  - vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za
  presajanje
  - pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev,
  potaknjencev, mladik
  - gojenje gobjega micelija
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
  trajnega peciva in slaščic
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje
  nerazvrščenih
13.200 Tkanje tekstilij
  Sem spada:
  - proizvodnja imitacije krzna iz tkanega blaga
13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil
14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
  Sem spada:
  - proizvodnja klobukov in čepic
  - proizvodnja krznenih pokrival
  - proizvodnja delov naštetih oblačil in dodatkov
14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov
15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna
15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in
  jermenarskih izdelkov
15.200 Proizvodnja obutve
16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
23.130 Proizvodnja votlega stekla
23.310 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
23.700 Obdelava naravnega kamna
25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
  prašna metalurgija
25.620 Mehanska obdelava kovin
25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
25.731 Proizvodnja ročnega orodja
25.732 Proizvodnja orodja za stroje
26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
  Sem spada:
  - oprema za podatkovno komunikacijo, kot so
  usmerjevalniki, premostitve in prehodi
26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in
  navigacijskih instrumentov in naprav
26.520 Proizvodnja ur
26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
  opreme
27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
  prostore
31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.330 Oblaganje tal in sten
43.342 Pleskarska dela
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
74.200 Fotografska dejavnost
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
95.240 Popravila pohištva
95.250 Popravila ur in nakita
 

4. člen

(obrti podobne dejavnosti)

Obrti podobne dejavnosti so:

Šifra Dejavnost
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
  Sem spada:
  - dejavnost podkovskih kovačev
01.630 Priprava pridelkov
  Sem spada:
  priprava pridelkov za primarne trge za plačilo ali
  po pogodbi:
  - čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna
  zaščita pred gnitjem
02.200 Sečnja
  Sem spada:
  - oglarjenje v gozdu na tradicionalni način
02.400 Storitve za gozdarstvo
  Sem spada:
  storitve pri izkoriščanju gozdov:
  - transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z
  lesom
  - gradnja vlak
08.110 Pridobivanje kamna
  Sem spada:
  - odkopavanje, grobo obdelovanje in žaganje kamnin v
  kamnolomih (marmorja, granita, peščenjaka ipd.) za
  spomenike in zgradbe
  - lomljenje in drobljenje marmorja, granita,
  peščenjaka ipd.
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.920 Pridobivanje šote
10.120 Proizvodnja perutninskega mesa
  Sem spada tudi:
  - pridobivanje perja in puha
10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.410 Proizvodnja olja in maščob
  Sem spada:
  - proizvodnja rafiniranih rastlinskih olj: oljčnega,
  sončničnega, sojinega ipd.
  - predelava rastlinskih olj: zračenje, kuhanje,
  dehidracija, hidrogenizacija idr.
10.510 Mlekarstvo in sirarstvo
10.520 Proizvodnja sladoleda
10.610 Mlinarstvo
10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
  trajnega peciva in slaščic
  Sem spada:
  - proizvodnja oblatov in kornetov
10.730 Proizvodnja testenin
10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.830 Predelava čaja in kave
10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
  Sem spada:
  - proizvodnja obrokov iz rib
  - proizvodnja zelenjavnih gotovih jedi, tudi juh
  - proizvodnja zamrznjenih pečenih pic
  - proizvodnja svežih ali zamrznjenih gotovih jedi na
  osnovi testenin
10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje
  nerazvrščenih
  Sem spada:
  - proizvodnja izdelkov iz medu
10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali
11.010 Proizvodnja žganih pijač
11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
11.050 Proizvodnja piva
11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in
  drugih stekleničenih vod
13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
13.200 Tkanje tekstilij
  Sem spada:
  - proizvodnja široko tkanih tkanin iz bombažne
  preje, iz volnene česanke ali mikanke, umetnih ali
  sintetičnih prej, iz svilene preje
  - proizvodnja široko tkanih tkanin iz lanene,
  rafijine, konopljine, jutine preje in preje iz
  drugih stebelnih vlaken in specialnih prej
  - proizvodnja kosmatih ali šenilnih tkanin,
  frotirnih tkanin, gaze
  - proizvodnja tkanin iz steklenih vlaken
  - proizvodnja tkanin iz ogljikovih in aramidnih
  vlaken
13.300 Dodelava tekstilij
13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen
  oblačil
13.930 Proizvodnja preprog
13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
  razen oblačil
13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
14.120 Proizvodnja delovnih oblačil
14.140 Proizvodnja spodnjega perila
14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
  Sem spada:
  - proizvodnja garnitur za dojenčke, športnih
  kombinezonov, trenirk, smučarskih oblačil, kopalk
  ipd.
  - proizvodnja oblačilnih dodatkov: rokavic, pasov,
  šalov, pentelj, kravat, mrežic za lase ipd.
  - proizvodnja tekstilne obutve brez podplatov
  - proizvodnja delov naštetih oblačil in dodatkov
14.310 Proizvodnja nogavic
14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in
  jermenarskih izdelkov
  Sem spada:
  - proizvodnja nekovinskih jermenčkov za ročne ure
  - proizvodnja različnih predmetov iz usnja ali
  umetnih materialov: pogonskih jermenov, tesnil ipd.
  - proizvodnja sedlarskih izdelkov in usnjene jahalne
  opreme, kot so vajeti, biči ipd.
  - vezalke iz usnja
15.200 Proizvodnja obutve
  Sem spada:
  - proizvodnja usnjenih delov za obutev: gornjikov,
  notranjikov, podplatov, pet, opetnikov ipd.
  - proizvodnja gamaš in podobnih predmetov
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
  Sem spada:
  - žaganje lesa, skobljanje lesa
  - proizvodnja lesenih drogov, kolov ipd.
  - proizvodnja profiliranega lesa
  - proizvodnja deščic in frizov za talne obloge
  (parket, ladijski pod)
  - žaganje drv za kurjavo
  - sušenje lesa
  - površinska zaščita lesa
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
  Sem spada:
  - proizvodnja lesenih obojev, zabojev in podobne
  embalaže
  - proizvodnja lesenih palet in nakladalnih desk
  - proizvodnja lesenih kolutov
  - proizvodnja sodov, kadi, čebrov in drugih
  sodarskih izdelkov
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in
  protja
17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
  papirne in kartonske embalaže
  Sem spada:
  - proizvodnja embalaže iz valovitega kartona
  - proizvodnja embalaže iz papirja in kartona
  - proizvodnja kartonskih škatel in zloženk
  - proizvodnja papirnih vreč in vrečk
  - proizvodnja druge embalaže iz kartona in papirja
  - proizvodnja pisarniških škatel iz kartona in
  tovrstnih izdelkov
17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
  potrebščin iz papirja
17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
18.120 Drugo tiskanje
  Sem spada:
  - tiskanje drugega gradiva (katalogov, reklamnih
  prospektov, vstopnic, poštnih znamk, kolkov, čekov,
  bankovcev, vrednostnih papirjev, albumov, dnevnikov,
  koledarjev, poslovnih obrazcev, vizitk ipd.) z
  različnimi tiskarskimi tehnikami (knjigotiskom,
  ofsetnim tiskom, visokim tiskom, sitotiskom ali
  drugimi), na kopirnih strojih raznih vrst ali z
  računalniškimi tiskalniki; večina teh izdelkov je
  avtorsko zaščitena
  - tiskanje na nalepke, etikete
  - tiskanje pametnih kartic
  - direktno tiskanje tekstila, lesa, keramike,
  kovinskih, steklenih, plastičnih izdelkov, npr.
  vrečk ipd.
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
  Sem spada:
  - oglja in drugih produktov suhe destilacije lesa,
  premoga, smole
  - proizvodnja sirila
20.510 Proizvodnja razstreliv
  Sem spada:
  - proizvodnja vžigalic
20.530 Proizvodnja eteričnih olj
21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
  Sem spada:
  - predelovanje zelišč in drugih snovi v farmacevtske
  namene
22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in
  zračnic za vozila
  Sem spada:
  - obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
  plastičnih mas
22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
  gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
  tehničnih steklenih izdelkov
23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih
  izdelkov iz žgane gline
23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.520 Proizvodnja apna in mavca
23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
  mavca
23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
  Sem spada:
  - proizvodnja izdelkov iz različnih mineralnih
  snovi, obdelane sljude in izdelkov iz nje, šote ali
  grafita (razen elektrotehničnih izdelkov iz grafita)
  ipd.
  - proizvodnja nekovinskih mineralnih prej,
  ogljikovih in grafitnih vlaken in izdelkov (razen za
  elektrode)
25.620 Mehanska obdelava kovin
  Sem spada:
  - drugo obdelovanje kovin
25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
  Sem spada:
  - proizvodnja mečev, bajonetov, sabelj ipd.
25.732 Proizvodnja orodja za stroje
  Sem spada:
  - proizvodnja kalupov, modelov (razen kalupov za
  ingote)
25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
  Sem spada:
  - proizvodnja konzol za videoigre
27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
  Sem spada:
  - proizvodnja električnih akumulatorjev in delov
  zanje:
  - svinčevih akumulatorjev
  - NiCd-akumulatorjev
  - NIFe- in drugih akumulatorjev
27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
  Sem spada:
  - proizvodnja električnih svetilk, kot so:
  - lestenci, namizne, pisarniške ali stoječe
  svetilke, svetilke za nočno omarico, svetilke proti
  insektom,
  - proizvodnja prenosnih baterijskih svetilk
  - proizvodnja reflektorjev
  - proizvodnja naprav za razsvetljavo na prostem in
  za cestno razsvetljavo (razen prometne
  signalizacije)
  - proizvodnja kompletov okrasnih lučk za božična
  drevesca
  - proizvodnja neelektričnih svetilk, kot so
  karbidovke, acetilenske svetilke, plinske svetilke,
  laterne ipd.
27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
  Sem spada:
  - proizvodnja fiksnih polnilnikov za akumulatorje
  - proizvodnja sistemov za neprekinjeno napajanje z
  električno energijo (UPS)
  - proizvodnja električnih kondenzatorjev, uporov,
  gorilnih celic ipd.
  - proizvodnja električnih podaljškov iz izolirane
  žice s konektorji
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne
  namene
  Sem spada:
  - proizvodnja tehtnic (razen preciznih
  laboratorijskih):
  - gospodinjskih, trgovskih, ploščadnih tehtnic,
  tehtnic za kontinuirano tehtanje, dozirnih, mostnih
  tehtnic ipd.
  - proizvodnja naprav za filtriranje ali čiščenje
  tekočin in plinov, tudi za kemično in prehrambno
  industrijo
  - proizvodnja naprav za brizganje in razprševanje
  tekočin in prahu:
  - pištol, gasilnih naprav, naprav za peskanje,
  naprav za čiščenje s paro ipd.
  - proizvodnja naprav za pakiranje, embaliranje:
  - strojev za zapiranje, polnjenje, pečatenje,
  etiketiranje, zavijanje
  - proizvodnja naprav za čiščenje in sušenje
  steklenic in naprav za gaziranje pijač
  - proizvodnja kalandrov, valjčnih stiskalnic, valjev
  zanje in druge opreme za valjanje (razen za kovine
  in steklo)
  - proizvodnja centrifug (razen separatorjev smetane
  in sušilnikov perila)
  - proizvodnja tesnilk, mašilk in podobnih vmesnih
  elementov, izdelanih iz kosov ali plasti istega
  materiala
  - proizvodnja prodajnih avtomatov
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
  Sem spada:
  - proizvodnja naprav za avtomatska kegljišča
  - proizvodnja naprav za zabaviščne parke:
  vrtiljakov, toboganov, strelišč, gugalnic ipd.
  - proizvodnja naprav za solarije
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
  Sem spada:
  - proizvodnja raznih delov in dodatne opreme za
  motorna vozila:
  - zavor, menjalnikov, osi, koles, amortizerjev,
  glušnikov, izpušnikov, sklopk, grelcev, volanov,
  krmilnih drogov, krmilnih gonil, katalizatorjev
  - proizvodnja delov in dodatne opreme za karoserije
  motornih vozil:
  - varnostnih pasov, varnostnih blazin, vrat,
  odbijačev ipd.
30.120 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
  Sem spada:
  - proizvodnja napihljivih čolnov in splavov
  - proizvodnja drugih čolnov za razvedrilo in šport:
  - kanujev, kajakov, veslaških čolnov
30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
  Sem spada:
  - proizvodnja otroških vozičkov in koles
  - proizvodnja invalidskih vozičkov s pogonom ali
  brez njega
  - proizvodnja delov in opreme za invalidske vozičke
30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
31.030 Proizvodnja žimnic
32.130 Proizvodnja bižuterije
32.200 Proizvodnja glasbil
32.300 Proizvodnja športne opreme
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.910 Proizvodnja metel in krtač
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.120 Popravila strojev in naprav
  Sem spada:
  - popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje
  lesa, plastike, kamna ali drugih materialov
  - popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin
  - popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih
  strojev
  - popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene
  - popravila in vzdrževanje metalurških strojev in
  naprav
  - popravila in vzdrževanje strojev in naprav za
  rudarjenje in pridobivanje nafte in plina
  - popravila in vzdrževanje strojev in naprav za
  živilsko in tobačno industrijo
  - popravila in vzdrževanje strojev in naprav za
  tekstilno in usnjarsko industrijo
  - popravila in vzdrževanje strojev za varjenje ter
  trdo in mehko lotanje
  - popravila in vzdrževanje drugih strojev za posebne
  namene
  - popravila in vzdrževanje naprav za tehtanje
  - popravila in vzdrževanje prodajnih avtomatov
  - popravila in vzdrževanje registrirnih blagajn
  - popravila računskih strojev, tudi elektronskih
  - popravila pisalnih strojev
33.140 Popravila električnih naprav
  Sem spada:
  - popravila in vzdrževanje baterij in akumulatorjev
  - popravila in vzdrževanje naprav za električne
  inštalacije
33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
  - popravila in vzdrževanje jadrnic in čolnov in
  plavajočih konstrukcij
33.190 Popravila drugih naprav
37.000 Ravnanje z odplakami
  Sem spada:
  - praznjenje in čiščenje septičnih jam in
  rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč
  - vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
  Sem spada:
  - odstranjevanje nevarnih delov iz dotrajanih
  naprav, npr. hladilnikov
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
  odpadkov
42.110 Gradnja cest
  Sem spada:
  - urejanje, vzdrževanje javnih cest in poti ter
  površin za pešce
  - asfaltiranje, tlakovanje in druga površinska
  obdelava cestišč
  - barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd.
  - postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj,
  grbin
  - asfaltiranje in druga površinska obdelava
  parkirišč, dvorišč in podobnih funkcionalnih površin
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
  in pline
  Sem spada:
  - namakalni kanali
  - vodnjaki
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
  Sem spada:
  - zemeljska dela: površinski odkop gradbišč, izkop,
  odkop in razstreljevanje skal, nasipavanje,
  planiranje
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.290 Sem spada:
  - Inštaliranje in vgradnja drugje neomenjenih
  napeljav in opreme v stavbah in drugih gradbenih
  objektih:
  - rolet
  - sistemov za vakuumsko čiščenje
  - ograj
  - toplotne in zvočne izolacije
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
  Sem spada:
  - polaganje, nameščanje ali oblaganje tal, sten ali
  stropov v stavbah in drugih gradbenih objektih:
  - z betonskimi in kamnitimi ploščicami
  - z mavčno-kartonskimi, kovinskimi in mineralnimi
  ploščami
  - s parketom ali drugimi lesenimi oblogami
  - s talnimi oblogami iz tekstila, linoleja, gume,
  plastičnih mas
  - z oblogami iz naravnega kamna, marmorja, granita,
  skrilavcev
  - z oblogami za tla ali stene iz teraca
  - struženje in lakiranje parketa
43.341 Steklarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
  Sem spada:
  - specializirana gradbena dela, ki zahtevajo posebne
  veščine, mehanizacijo ali opremo:
  - vrtanje in kopanje jaškov
  - postavljanje kovinskih konstrukcij
  - polaganje kamnitih, betonskih in opečnih izdelkov
  - postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in
  ploščadi
  - čiščenje s paro, peskanje fasad in podobna dela za
  zunanjost stavb
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
  Sem spada:
  - vzdrževanje in popravila motornih vozil:
  - pranje, poliranje vozil
  - popravilo vetrobranskih stekel in oken
  - popravilo, montaža in zamenjava zračnic in
  plaščev, uravnoteževanje koles
  - protikorozijska zaščita
  - naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
  Sem spada:
  - razstavljanje dotrajanih vozil, televizorjev,
  računalnikov in drugih izdelkov z namenom
  pridobivanja in prodaje še uporabnih delov
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.320 Obratovanje taksijev
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
  prometu
  Sem spada:
  - vlečna služba in pomoč na cesti
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
  Sem spada:
  - dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem za
  krajši čas:
  - v penzionih
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
  Sem spada:
  - oblikovanje tekstilij, oblačil, čevljev, nakita,
  pohištva in drugih izdelkov široke rabe
  - notranje dekoriranje in aranžerstvo (aranžiranje
  izložb in prostorov)
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
  Sem spada:
  - čiščenje zunanjosti stavb vseh vrst, tudi čiščenje
  tovarn, poslovnih in stanovanjskih stavb
  - specializirano čiščenje stavb, npr.:
  - čiščenje oken
  - čiščenje strojev
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
  Sem spada:
  - čiščenje in vzdrževanje plavalnih bazenov
  - pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč
  - odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in
  drugih javnih površin, posipanje s soljo ali peskom
  itd.
  - čiščenje vlakov, avtobusov, letal ipd.
  - čiščenje notranjosti tankerjev, rezervoarjev in
  cistern
  - čiščenje steklenic in posod ipd.
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
  posamične pisarniške dejavnosti
  Sem spada:
  - fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez
  tiskarskih storitev, kot so ofsetno tiskanje,
  namizno založništvo, priprava za tisk in objavo
  - kopiranje načrtov
82.920 Pakiranje
90.030 Umetniško ustvarjanje
  Sem spada:
  - ročno unikatno poslikavanje porcelana, stekla,
  keramike, lesa ipd.
  - izdelovanje unikatnih izdelkov slovenske kulturne
  dediščine
93.130 Obratovanje fitnes objektov
95.120 Popravila komunikacijskih naprav
  Sem spada:
  - popravila in vzdrževanje komunikacijskih naprav,
  kot so:
  - telefonski aparati vseh vrst, tudi prenosni
  - modemi
  - faksimilne naprave
  - radiotelefoni
  - druge komunikacijske naprave
95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
  Sem spada:
  - popravilo in vzdrževanje zabavne elektronike:
  - hišnih videokamer
  - digitalnih fotoaparatov
95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
  Sem spada:
  -pranje, likanje ipd. vseh vrst tekstilij (perila in
  oblačil, tudi krznenih), ki se opravlja strojno,
  ročno ali v samopostrežnih pralnicah
  - zbiranje in dostava perila oz. oblačil za kemično
  čiščenje, pranje in likanje
96.030 Pogrebna dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
  Sem spada:
  - dejavnosti čistilcev obutve, vratarjev,
  postreščkov ipd.
  - obratovanje samopostrežnih avtomatov za
  individualne storitve, kot so samopostrežne
  tehtnice, fotografski aparati na žetone ali kovance,
  naprave za merjenje krvnega tlaka ipd.
  - izvajanje preprostih fizičnih del
  - šoferske storitve z vozilom najemnika storitve
 

5. člen

(storitvene dejavnosti)

Storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev, so:

Šifra     Dejavnost                                           
22.110    Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in    
  zračnic za vozila                                   
26.700    Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske    
  opreme                                              
33.120    Popravila strojev in naprav                         
45.200    Vzdrževanje in popravila motornih vozil             
45.400    Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;  
  trgovina z njihovimi deli in opremo                 
47.761    Trgovina na drobno v cvetličarnah                   
47.781    Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z  
  očali                                               
74.200    Fotografska dejavnost                               
95.110    Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih 
  enot                                                
95.120    Popravila komunikacijskih naprav                    
95.210    Popravila elektronskih naprav za široko rabo        
95.220    Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme  
95.230    Popravila obutve in usnjene galanterije             
95.250    Popravila ur in nakita                              
95.290    Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov 
96.021    Frizerska dejavnost                                 
96.022    Kozmetična in pedikerska dejavnost                  
96.040    Dejavnosti za nego telesa                           
 

6. člen

(izjema od uporabe)

Ta uredba ne velja za samostojnega podjetnika posameznika, gospodarsko družbo ali obrtno zadrugo, kadar opravljajo dejavnosti iz te uredbe v okviru obvezne gospodarske javne službe.

7. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 00713-3/2008/11

Ljubljana, dne 14. februarja 2008

EVA 2006-2111-0053

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
    Predsednik

oglasno sporočilo