ponedeljek, 10.12.2012

Kraj opravljanja storitev -novosti po 01.01.2012


Kraj opravljanja storitev

Vsebisnko dopolnjena f) točka drugega odstavka 9. Člena ZDDV-a:

-po novem se tudi prenosi blaga iz Sovenije v drugo državo članico za namene cenitve blaga ne štejejo za dobavo blaga za namene DDV, če se blago po cenitvi vrne davčnemu zavezancu v Slovenijo

-Uvedeno posebno pravilo pri kraju opravljanja storitev v primeru dajanja prevoznih sredstev v dolgoročni najem osebi, ki ni davčni zavezanec. Kraj opravljanja storitev v takem primeru je kraj kjer ima najemnik vozila svoj sedež, stalno ali začasno prebivališče. Izjema pri dolgoročnih najemih čolnov, ki so namenjena za razvedrilo osebi, ki ni davčni zavezanec. V teh primerih je kraj opravljanja storitev – kraj kjer je čoln dan v uporabo najemniku.

Pripravi za tisk